Služby

Efektivní separace kalu

Efektivní separace kalů je zaručena všeobecně známou technologií dekantace pomocí odstředivky. Portfolio ANDRITZ SEPARATION zahrnuje mnoho různých velikostí dekantačních odstředivek v optimálním provedení.

Jedná se o průmyslové provedení přizpůsobené pro použití na čistírnách odpadních vod.

Dekantační odstředivky ANDRITZ jsou konstruovány s cílem dosáhnout co nejvyššího možného výkonu při co nejnižší možné energetické spotřebě a co nejmenších prostorových požadavcích.

ANDRITZ SEPARATION přichází s revolučním řešením pohonu dekantačních odstředivek. Po úspěšném systému pohonu „double drive“ využívajícím efektu rekuperace elektrické energie je zde dekantační odstředivka řady TC, která jako první svého druhu používá tzv. koaxiální systém pohonu, kdy oba motory odstředivky, hlavní i pomocný, tvoří jedno kompaktní těleso bez nutnosti používat klínové řemeny. Toto řešení je celosvětově patentováno a je aplikováno u odstředivek pro zahušťování a odvodňování kalů z čistíren odpadních vod.

 

Charakteristika dekantačních odstředivek ANDRITZ typu D

optimální výkon z hlediska obsahu sušiny v odvodněném kalu a kvality odseparované kapaliny (fugátu)
kontinuální a plně automatizovaný proces separace kalů
univerzální použití (odvodňování kalů, zahušťování kalů za použití flokulantu i bez použití flokulantu)
konstrukce určená pro vysoké zatížení
snadná obsluha
kompaktní provedení a malé prostorové nároky

Konstrukce dutého šneku

malá výška pracovní části šneku vystavené opotřebení
progresivní efekt dutého šneku
uvolňování kapaliny (fugátu) do dutého prostoru šneku
axiální průtok = malá rychlost jemných částic = malá turbulence = lepší separace
optimální konstrukce šneku pro dosažení vysokého stupně odvodnění při vysokém stupni separace

Systém pohonu

nová generace motorů bez ložisek a stacionárního vinutí je napřímo spojena s cyklickou převodovkou a vykonává funkci jak hlavního, tak pomocného motoru ovládaného frekvenčními měniči za účelem optimalizace otáček bubnu a šneku
výsledkem je velice precizní ovládání diferenčních otáček a krouticího momentu

Hlavní výhody

nízká spotřeba elektrické energie řádově o cca 10% díky zcela nové konstrukci synchronního motoru při zachování vysokého výkonu, mimořádné přesnosti nastavení otáček a spolehlivosti
extrémně kompaktní provedení dekantační odstředivky snižuje jak prostorové nároky, tak i hmotnost a usnadňuje tak možnosti instalace (příkladem je dekantační odstředivka o stavební délce 4,4 m, která dosahuje výkonu až 65 m³/h)
zjednodušená kinematika a snadná údržba
atraktivní design

Související produkty

Špičkové technologie na zahušťování a odvodňování kalu.