Služby

Mobilní odvodnění

MOBILNÍ ODVODŇOVACÍ ODSTŘEDIVKA ANDRITZ

Mobilní odvodňovací odstředivka ANDRITZ slouží jak k provádění poloprovozních zkoušek odvodňování kalů z městských i průmyslových ČOV, tak i k poskytování služby odvodňování kalů za úplatu. Zateplené provedení kontejneru umožnuje využití zařízení i v zimním období. Výkon odstředivky je v závislý na vstupní sušině a kvalitě kalu. Jedná se o kompletní technologickou linku, kterou je třeba pouze připojit na kal, vodu a elektrickou energii. Mobilní odstředivku obsluhují naši zkušení pracovníci s více jak 20-letou praxí. V případě služby odvodňování kalu můžeme na obsluhu a údržbu zařízení zaškolit i vybrané pracovníky ČOV.

Související produkty

Špičkové technologie na zahušťování a odvodňování kalu.