Produkty

Sítové lisy

Princip odvodňování kalu pomocí
sítopásového lisu PowerPress

Kal je smíchán s flokulantem v přívodním potrubí. Dynamický flokulátor (reaktor pro smíchávání kalu s roztokem flokulantu) je umístěn před sítopásovým lisem a může být nabízen jako volitelná výbava.

Vyvločkovaný kal je při nátoku do sítopásového lisu rovnoměrně rozprostřen po celé šířce nakloněného spodního pásu. Kal je stlačován sérií válců se zmenšujícím se průměrem. Poslední válec je proudnicový. V této zóně je kal podroben:

Zvýšenému tlaku v důsledku klesajícího průměru válců
Převalování koláče z jednoho válce na druhý, čímž se dosahuje dalšího odvodnění
Střihovému efektu v důsledku relativního rychlostního rozdílu mezi spodním a horním pásem

Tyto kombinované síly zajišťují optimální odvodnění kalu. Na konci pásů je odvodněný kal shrabován pomocí stírací lišty. Pásy jsou v průběhu provozu čištěny dvěma ostřikovými rampami s plochými tryskami z mosazi. Ostřikový systém je uzavřený, aby se zabránilo uvolnění aerosolů vytvořených tryskami.

Charakteristika a výhody

Skvělý poměr výkon / cena
Rozměrové varianty se šířkou pásů od 1 do 3 m
Nízká spotřeba elektrické energie
Nízká spotřeba flokulantu
Dlouhé filtrační zóny a vysoké tlaky zajišťují optimální kapacitu a úroveň odvodnění kalu
Vysoké odvodňovací tlaky
Robustní konstrukce z nerezové oceli
Flexibilní provoz s proměnnou rychlostí pohonu
Automatické sledování pásu proti vybočení a pneumatická regulace pásu proti vybočení
Pneumatický napínací systém pásu
Zařízení PowerPress lze kombinovat s pásovým zahušťovačem PowerDrain a docílit tak optimálního odvodnění i při nízké sušině vstupního kalu
Snadná obsluha a údržba

 

Související služby

Odvodňování kalu

Dodávka a servis zařízení na separaci kalu pomocí odstředivky, šnekolisu nebo sítopásového lisu.

Mobilní odvodnění

Odvodnění kalu za pomoci mobilního zařízení a jeho pronájem.

Špičkové technologie na zahušťování a odvodňování kalu.