Produkty

Mobilní odvodnění

MOBILNÍ ODVODŇOVACÍ ODSTŘEDIVKA ANDRITZ Mobilní odvodňovací odstředivka ANDRITZ slouží jak k provádění poloprovozních zkoušek odvodňování kalů z městských i průmyslových ČOV, tak i k poskytování služby odvodňování kalů za úplatu. Zateplené provedení kontejneru umožnuje využití zařízení i v zimním období. Výkon odstředivky je závislý na vstupní sušině a kvalitě kalu. Jedná se o kompletní technologickou linku, kterou je třeba pouze připojit na kal, vodu a elektrickou energii. Mobilní odstředivku obsluhují naši zkušení pracovníci s více jak 15-letou praxí. V případě služby odvodňování kalu můžeme na obsluhu a údržbu zařízení zaškolit i vybrané pracovníky ČOV.

Související služby

Odvodňování kalu

Dodávka a servis zařízení na separaci kalu pomocí odstředivky, šnekolisu nebo sítopásového lisu.

Mobilní odvodnění

Odvodnění kalu za pomoci mobilního zařízení a jeho pronájem.

Špičkové technologie na zahušťování a odvodňování kalu.