O společnosti CENTRIVIT

O společnosti CENTRIVIT

Společnost CENTRIVIT, spol. s r.o. patří k předním dodavatelům dekantačních odstředivek, sítopásových lisů, šnekových lisů a sítových zahušťovačů pro čistírny odpadních vod v České republice a Slovenské republice a za posledních téměř 30 let realizovala více než 400 dodávek zařízení napříč oběma republikami.

V posledních letech rozšířila společnost CENTRIVIT své produktové portfolio o další separační technologie ANDRITZ SEPARATION, jako jsou talířové odstředivky, dynamické cross-flow filtry, vakuové filtry a další.

Naše společnost je lokálním partnerem divize ANDRITZ SEPARATION, členem skupiny ANDRITZ, v oblasti prodeje a servisu dekantačních odstředivek, sítopásových lisů, šnekových lisů a sítových zahušťovačů pro čistírny odpadních vod v České republice a Slovenské republice. V naší nabídce technologií ANDRITZ SEPARATION jsou i sušárny kalů z komunálních čistíren odpadních vod. Pro mnoho průmyslových aplikací dodáváme pro čištění a oddělení kapalin dvoufázové i třífázové talířové odstředivky, jejich vývoj a výroba je soustředěna ve výrobním závodě ANDRITZ FRAUTECH, se sídlem ve městě Schio (Itálie).

Historie podnikání společnosti CENTRIVIT, spol. s r.o. sahá do roku 1993. Již od svého prvopočátku se společnost věnovala prodeji a servisu dekantačních odstředivek pro čistírny odpadních vod, čemuž se kromě jiných aktivit dodnes věnuje jako svému klíčovému předmětu podnikání. Postupem času se naše společnost rozrostla na dnešních cca 35 pracovníků.

Zabýváme se jak prodejem jednotlivých zařízení pro technologické linky zahušťování a odvodňování kalů, tak i komplexními dodávkami těchto linek formou „na klíč“ včetně našeho vlastního systému řízení na bázi Siemens Simatic S7.

Naší vedlejší aktivitou je oblast dezintegrace přebytečného aktivovaného kalu, kterou jsme rozvinuli ve spolupráci s odborníky z VŠCHT Praha. Dodávky, instalace a servis patentově chráněných lyzačních zařízení implementovaných do zahušťovacích odstředivek nabízíme tuzemským i zahraničním zákazníkům.

Činnost naší společnosti ve východní části Slovenské republiky podporuje partnerská organizace Centrivit Slovakia s.r.o. se sídlem v Košicích.

Aktivity naší společnosti se neomezují pouze na Českou republiku a Slovenskou republiku. Zkušenost, schopnost improvizace a jazykové vybavení našich pracovníků dovolují provádění servisních výkonů na dekantačních odstředivkách v Asii, Jižní Americe, Africe, Blízkém Východě, Rusku i celé Evropské unii.
 

Naše oborové zaměření

Nabízíme efektivní řešení a dodávky „na klíč“ v oblasti separace komunálních a průmyslových kalů vznikajících při biologickém čištění odpadních vod.
V naší nabídce jsou zařízení z portfolia ANDRITZ SEPARATION pro následující procesy:

  • zahušťování přebytečného aktivovaného kalu
  • odvodňování primárních, biologických a stabilizovaných kalů
  • sušení anaerobně stabilizovaného kalu z městských čistíren odpadních vod