Služby

Zahušťování kalu

Proces zahušťování pomocí PowerDrain PD

Proces zahušťování probíhá na principu gravitační separace pomocí filtračního pásu. Do kalového potrubí před zahušťovačem se dávkuje roztok flokulantu a vyvločkovaný kal následně protéká statickým reaktorem umístěným těsně před zahušťovačem, ve kterém se optimalizuje tvorba vloček.

Ke gravitační separaci dochází v gravitační zóně, kde se oddělí převážná část kapalné fáze (filtrátu).
První část gravitační zóny slouží pro přívod kalu a umožňuje rovnoměrnou distribuci kalu přes celou pracovní šířku filtračního pásu pomocí roztírací desky.
Pásový zahušťovač je vybaven několika řadami deflektorů, které podporují zhutnění kalu.
Zahuštěný kal je sveden z pásu a odváděn stěrkou resistentní proti opotřebení. Systém snadné demontáže umožňuje dobrý přístup za účelem čištění.
Filtrát je akumulován do uzavřeného žlabu namontovaného uvnitř rámu zahušťovače a vypouštěn na straně pohonu.
Filtrační pás je čištěn systémem zkrápění pomocí plochých trysek odstraňujících zbytky zahuštěného kalu.

Charakteristika a výhody

Výkonová řada zahušťovačů s filtračními pásy o šířce 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 a 4.0 m
Velká filtrační plocha s deflektory podporujícími zhutnění vrstvy kalu
Možnost dodání otevřeného i uzavřeného provedení (odvod odpadního vzduchu)
Rámová konstrukce a části zařízení přicházející do kontaktu s kalem v provedení z nerezové oceli třídy 304L nebo 316L
Ke smíchání kalu s roztokem flokulantu dochází prostřednictvím statických Venturiho směšovačů nebo promíchávaných reaktorových nádrží
Automatický systém dopínání a vedení pásu pomocí pneumatického nebo hydraulického systému
Ložiska s dlouhou životností určená pro těžký provoz
Nízká spotřeba vody (čištění filtračního pásu)

Související produkty

Špičkové technologie na zahušťování a odvodňování kalu.