Produkty

Dekantační odstředivka typu D

Efektivní separace kalů je zaručena všeobecně známou technologií dekantace pomocí odstředivky. Portfolio ANDRITZ SEPARATION zahrnuje mnoho různých velikostí dekantačních odstředivek v optimálním provedení.

Jedná se o průmyslové provedení přizpůsobené pro použití na čistírnách odpadních vod.

Dekantační odstředivky ANDRITZ jsou konstruovány s cílem dosáhnout co nejvyššího možného výkonu při co nejnižší možné energetické spotřebě a co nejmenších prostorových požadavcích.

 

ANDRITZ SEPARATION přichází s revolučním řešením pohonu dekantačních odstředivek. Po úspěšném systému pohonu „double drive“ využívajícím efektu rekuperace elektrické energie je zde dekantační odstředivka řady TC, která jako první svého druhu používá tzv. koaxiální systém pohonu, kdy oba motory odstředivky, hlavní i pomocný, tvoří jedno kompaktní těleso bez nutnosti používat klínové řemeny. Toto řešení je celosvětově patentováno a je aplikováno u odstředivek pro zahušťování a odvodňování kalů z čistíren odpadních vod.
 

Charakteristika dekantačních odstředivek ANDRITZ typu D

 • optimální výkon z hlediska obsahu sušiny v odvodněném kalu a kvality odseparované kapaliny (fugátu)
 • kontinuální a plně automatizovaný proces separace kalů
 • univerzální použití (odvodňování kalů, zahušťování kalů za použití flokulantu i bez použití flokulantu)
 • konstrukce určená pro vysoké zatížení
 • snadná obsluha
 • kompaktní provedení a malé prostorové nároky
   

Konstrukce dutého šneku

 • malá výška pracovní části šneku vystavené opotřebení
 • progresivní efekt dutého šneku
 • uvolňování kapaliny (fugátu) do dutého prostoru šneku
 • axiální průtok = malá rychlost jemných částic = malá turbulence = lepší separace
 • optimální konstrukce šneku pro dosažení vysokého stupně odvodnění při vysokém stupni separace
   

Systém pohonu

 • nová generace motorů bez ložisek a stacionárního vinutí je napřímo spojena s cyklickou převodovkou a vykonává funkci jak hlavního, tak pomocného motoru ovládaného frekvenčními měniči za účelem optimalizace otáček bubnu a šneku
 • výsledkem je velice precizní ovládání diferenčních otáček a krouticího momentu
   

Hlavní výhody

 1. nízká spotřeba elektrické energie řádově o cca 10% díky zcela nové konstrukci synchronního motoru při zachování vysokého výkonu, mimořádné přesnosti nastavení otáček a spolehlivosti
 2. extrémně kompaktní provedení dekantační odstředivky snižuje jak prostorové nároky, tak i hmotnost a usnadňuje tak možnosti instalace (příkladem je dekantační odstředivka o stavební délce 4,4 m, která dosahuje výkonu až 65 m³/h)
 3. zjednodušená kinematika a snadná údržba
 4. atraktivní design.

 

Související služby

Odvodňování kalu

Dodávka a servis zařízení na separaci kalu pomocí odstředivky, šnekolisu nebo sítopásového lisu.

Mobilní odvodnění

Odvodnění kalu za pomoci mobilního zařízení a jeho pronájem.

Špičkové technologie na zahušťování a odvodňování kalu.