Produkty

Šnekolis

 

Šnekolisy

Pomaloběžné šnekolisy typu C-Press jsou nejnovějším produktem společnosti ANDRITZ, která má více než dvacetiletou zkušenost s vývojem a výrobou pomaloběžných šnekových lisů. Kombinací několika odvodňovacích technologií ANDRITZ SEPARATION vzniklo jedinečné kompaktní provedení s účelně vyvinutými funkcemi umožňujícími snadné a bezobslužné odvodňování kalu při nízké spotřebě elektrické energie a nízkých nákladech na údržbu.

Jedná se o vysoce výkonný systém odvodňování. Ve srovnání s ostatními podobnými technologiemi nabízí pomaloběžný šnekový lis C-Press díky velké ploše bubnu vysokou specifickou kapacitu a vysoký stupeň odvodnění nerozpuštěných látek.

Princip odvodňování kalu pomocí
šnekového lisu C-Press

Do kalového potrubí před pomaloběžným šnekovým lisem se dávkuje roztok flokulantu. Vyvločkovaný kal protéká statickým reaktorem s pomaloběžným míchadlem umístěným před šnekovým lisem, ve kterém se optimalizuje tvorba vloček.

Vyvločkovaný kal následně natéká do prostoru šnekového lisu mezi šnek a filtrační buben, kde je zahuštěn a postupně stlačován v celé délce pracovního prostoru.
Kal je posouván pomocí šneku při nízkých otáčkách a jeho kónická hřídel plynule zvyšuje zatížení.
Pneumatický lisovací talíř vytváří protitlak postupujícímu kalu a zamezuje příliš rychlému výstupu kalu. Dochází tak k postupnému zahušťování, stlačování (lisování) kalu a vytlačování vody. Tím je dosaženo maximálního možného odvodnění kalu. Otáčky šneku se pohybují v rozmezí 0,1 – 1 ot/min.
Duální čistící zařízení se dvěma obručemi opatřenými polohovacími tryskami provádí v pravidelných intervalech ostřik zvlášť zahušťovací a stlačovací zóny bubnu. Tím je zajištěno efektivnější odvodnění při nižší spotřebě vody až o 50%.
Rychlost otáček šneku je automaticky regulována v závislosti na kolísání průtočného množství natékajícího kalu. Tím je zajištěn rovnoměrný nátok kalu pro optimální odvodnění a vysoký stupeň zachycení nerozpuštěných látek i během proplachovacích sekvencí síta.

Charakteristika a výhody

Plně automatické zařízení s plynulou regulací výkonu, rychlosti otáčení šneku, protitlaku a ostřiku bubnu
Uzavřený systém zajišťující čistotu provozu a minimální zápach
Nízká hlučnost (méně než 60 dB)
Nejvyšší kapacita na trhu dosažená díky vícestupňovým odvodňovacím zónám, které poskytují největší otevřený prostor v zahušťovací zóně
Konzistentní výkon s velmi nízkou spotřebou elektrické energie (ve srovnání s jinými odvodňovacími technologiemi)
Duální čištění pro optimalizaci a snížení spotřeby vody až o 50% bez nutnosti odstavení odvodňování
Vysoká účinnost odvodňování díky tvaru koše, který je optimalizován na základě zkušeností ANDRITZ SEPARATION
Zařízení pro smíchávání kalu s roztokem flokulantu je optimalizováno pro dosažení minimální spotřeby flokulantu a elektrické energie
Snadná obsluha a údržba

 

Související služby

Odvodňování kalu

Dodávka a servis zařízení na separaci kalu pomocí odstředivky, šnekolisu nebo sítopásového lisu.

Špičkové technologie na zahušťování a odvodňování kalu.