Sušárny

Nízkoteplotní fluidní sušárna

Fluidní sušárna FDS je konstruována pro sušení mechanicky odvodněného kalu a proces probíhá tak, že již vysušené granule nadnášené proudem ohřátého plynu procházejí vrstvou přivedeného odvodněného kalu.


Bubnová sušárna typu

Bubnová sušárna ANDRITZ DDS umožňuje sušit a granulovat různé typy kalů z městských ČOV. Odvodněný kal je nejprve granulován v mísiči konstruovaném na míru dané aplikaci. Poté je kal proudem tepla vysušen ve válci sestávajícím ze třech zón (3 soustředné válce rotující okolo společné osy) na obsah zbytkové vlhkosti max. 10%. Kal je dopravován pneumaticky proudem horkých plynů zajišťujícím rovnoměrné vysušení a pasterizaci.


Pásová sušárna typu

Pásová sušárna ANDRITZ BDS je patentovaným zařízením charakterizovaným flexibilitou a schopností využívat širokou škálu zdrojů energie, především pak energii z energeticky chudých odpadů. Pásová sušárna se používá pro široké spektrum produktů, mimo jiné pro kaly z ČOV.