Šnekolisy

Pomaloběžné šnekolisy typu C-Press jsou nejnovějším produktem společnosti ANDRITZ, která má více než dvacetiletou zkušenost s vývojem a výrobou pomaloběžných šnekových lisů. Kombinací několika odvodňovacích technologií ANDRITZ SEPARATION vzniklo jedinečné kompaktní provedení s účelně vyvinutými funkcemi umožňujícími snadné a bezobslužné odvodňování kalu při nízké spotřebě elektrické energie a nízkých nákladech na údržbu.

Jedná se o vysoce výkonný systém odvodňování. Ve srovnání s ostatními podobnými technologiemi nabízí pomaloběžný šnekový lis C-Press díky velké ploše bubnu vysokou specifickou kapacitu a vysoký stupeň odvodnění nerozpuštěných látek.


Princip odvodňování kalu pomocí
šnekového lisu C-Press

Do kalového potrubí před pomaloběžným šnekovým lisem se dávkuje roztok flokulantu. Vyvločkovaný kal protéká statickým reaktorem s pomaloběžným míchadlem umístěným před šnekovým lisem, ve kterém se optimalizuje tvorba vloček.

Charakteristika a výhody