Sítopásové lisy

Sítopásové lisy PowerPress představují robustní a efektivní technologii pro zpracování kalu. Dlouhé filtrační zóny a vysoký tlak zajišťují optimální úroveň odvodnění kalu. Zařízení PowerPress je díky velké rozmanitosti rozměrových variant optimálním řešením každého požadavku odvodňování kalu.


Princip odvodňování kalu pomocí
sítopásového lisu PowerPress

Kal je smíchán s flokulantem v přívodním potrubí. Dynamický flokulátor (reaktor pro smíchávání kalu s roztokem flokulantu) je umístěn před sítopásovým lisem a může být nabízen jako volitelná výbava.

Vyvločkovaný kal je při nátoku do sítopásového lisu rovnoměrně rozprostřen po celé šířce nakloněného spodního pásu. Kal je stlačován sérií válců se zmenšujícím se průměrem. Poslední válec je proudnicový. V této zóně je kal podroben:

Tyto kombinované síly zajišťují optimální odvodnění kalu. Na konci pásů je odvodněný kal shrabován pomocí stírací lišty. Pásy jsou v průběhu provozu čištěny dvěma ostřikovými rampami s plochými tryskami z mosazi. Ostřikový systém je uzavřený, aby se zabránilo uvolnění aerosolů vytvořených tryskami.

Charakteristika a výhody