Produkty a služby

ANDRITZ SEPARATION je předním světovým výrobcem nejmodernějších zahušťovačů, odstředivek a sušáren na zpracování kalů

Dekantační odstředivky

Dekantační odstředivky ANDRITZ typu D představují známý a efektivní způsob separace kalů. Portfolio ANDRITZ SEPARATION zahrnuje mnoho různých velikostí dekantačních odstředivek v optimálním provedení, především pak pro použití na čistírnách odpadních vod.


Talířové odstředivky

Efektivní čištění a oddělení nemísitelných kapalin je zaručeno všeobecně známou technologií odstředění pomocí talířové odstředivky. Portfolio ANDRITZ FRAUTECH zahrnuje mnoho různých velikostí talířových odstředivek pro dvoufázovou i třífázovou separaci v provedení s pevným bubnem i samočistitelné.

Jedná se o širokou škálu aplikací v potravinářském a chemickém průmyslu, těžbě nerostů a minerálů a při různých aplikacích v oblasti ochrany životního prostředí.

Talířové odstředivky ANDRITZ FRAUTECH jsou konstruovány s cílem dosáhnout co nejvyšší separační účinnosti a spolehlivosti při co nejnižších provozních nákladech a minimálních nárocích na provoz a údržbu. Nespornou výhodou je i snadná instalace.


Sítové zahušťovače

Pásové zahušťovače ANDRITZ typu PowerDrain PD se využívají pro zahušťování především přebytečného aktivovaného kalu. Již ve standardním provedení jsou tyto zahušťovače v provedení z nerezové oceli z důvodu zabezpečení dlouhé životnosti a nízkých nákladů na údržbu.

Bubnové rotační zahušťovače ANDRITZ jsou konstruovány pro relativně malé výkony, které na čistírnách odpadních vod bývají často požadovány. Jsou vyráběny výhradně z nerezové oceli a jako ekonomicky výhodné řešení doplňují portfolio ANDRITZ v oblasti zahušťování kalů.


Sušárny

Fluidní sušárna FDS je konstruována pro sušení mechanicky odvodněného kalu a proces probíhá tak, že již vysušené granule nadnášené proudem ohřátého plynu procházejí vrstvou přivedeného odvodněného kalu.

Bubnová sušárna ANDRITZ typu DDS umožňuje sušit a granulovat různé typy kalů z městských ČOV. Odvodněný kal je nejprve granulován v mísiči konstruovaném na míru dané aplikaci. Poté je kal proudem tepla vysušen ve válci sestávajícím ze třech zón (3 soustředné válce rotující okolo společné osy) na obsah zbytkové vlhkosti max. 10%. Kal je dopravován pneumaticky proudem horkých plynů zajišťujícím rovnoměrné vysušení a pasterizaci.

Pásová sušárna ANDRITZ je patentovaným zařízením charakterizovaným flexibilitou a schopností využívat širokou škálu zdrojů energie, především pak energii z energeticky chudých odpadů. Pásová sušárna se používá pro široké spektrum produktů, mimo jiné pro kaly z ČOV.


Sítopásové lisy

Sítopásové lisy PowerPress představují robustní a efektivní technologii pro zpracování kalu. Dlouhé filtrační zóny a vysoký tlak zajistí optimální úroveň odvodnění kalu. Zařízení PowerPress je nejlepším kompromisem pro odvodnění kalu v poměru cena versus výkon.

Hlavní výhody:

  • Skvělý poměr výkon / cena
  • Nízká spotřeba elektrické energie
  • Provedení z nerezové oceli
  • Nízká spotřeba flokulantu

Šnekolisy

Pomaloběžné šnekolisy typu C-Press jsou nejnovějším produktem společnosti ANDRITZ, která má více než dvacetiletou zkušenost s vývojem a výrobou pomaloběžných šnekových lisů. Jedná se o vysoce výkonný systém odvodňování.

Hlavní výhody:

  • Kompaktní design (snadná instalace)
  • Uzavřený systém zajišťující čistotu provozu a minimální zápach
  • Nízká spotřeba elektrické energie
  • Nízké náklady na údržbu

Kontejnerová odstředivka

Firma CENTRIVIT nabízí svým zákazníkům službu odvodňování kalů pomocí kontejnerové semimobilní dekantační odstředivky. Výkon odstředivky je vždy individuálně posuzován podle daného typu kalu určeného k odvodnění. Obsluhu odvodňovacího zařízení u zákazníka zajišťuje náš personál, popř. po intenzivním proškolení může obsluhu odstředivky zajišťovat i personál zákazníka.


Servisní služby

Naše servisní skupina je v rámci České republiky a Slovenské republiky připravena v případě potřeby zasáhnout v co nejkratší možné době. Zabezpečujeme dodávku a montáž náhradních dílů a rovněž tak opravy menšího i většího rozsahu. Snažíme se tak zákazníkům zvyšovat efektivitu a hodnotu jejich separačního zařízení poskytováním vysoce kvalitních služeb ve formě oprav a údržby zařízení po celou dobu jeho životnosti.