Nízkoteplotní fluidní sušárna typu FDS

Systém sušení ve fluidním loži s přímým vstupem mění mechanicky odvodněný kal na granulát o obsahu sušiny min. 90% se zanedbatelným podílem prachové frakce. Teplo potřebné pro odpaření vody obsažené v kalu je produkováno nepřímo pomocí výměníku instalovaného pod fluidním ložem. Celá sušárna je uzavřený systém s vlastním oběhem cirkulačních (fluidizačních) plynů a proces tak probíhá v inertních podmínkách.

Fluidní sušárna FDS je konstruována pro sušení mechanicky odvodněného kalu a proces probíhá tak, že již vysušené granule nadnášené proudem ohřátého plynu procházejí vrstvou přivedeného odvodněného kalu.

Mechanicky odvodněný kal je čerpán do fluidního lože vysušených granulí a uvnitř sušárny je rozmělňován na malé kousky pomocí speciálního zařízení. Vlhké granule jsou okamžitě vmíchány do již vysušených granulí ve fluidním loži. Fluidní sušení s přímým vstupem kalu nevyžaduje recyklaci a je flexibilní vzhledem k různým vlastnostem kalu.

Teplo potřebné pro odpaření vody je produkováno nepřímo pomocí výměníku. Výměník poskytuje veškerou potřebnou energii potřebnou pro vypaření vody obsažené v mechanicky odvodněném kalu. Nedochází tak k jakémukoli kontaktu mezi kalem a médii poskytujícími energii, jako jsou např. pára nebo topný olej.

Díky příznivým podmínkám pro přenos tepla do hmoty dochází k okamžitému vypaření vody obsažené v kalu a částice kalu ve formě granulí vykazují obsah sušiny vyšší než 90%. Granulát obsahuje pouze zanedbatelné množství prachové frakce a snadno se s ním proto manipuluje, dočasně může být uskladněn a následně energeticky využit např. v cementárenských pecích, elektrárnách nebo spalovnách odpadu.

Fluidní sušárny jsou provozovány v uzavřeném systému s cirkulací inertního plynu (objemový podíl kyslíku nepřekračuje 8% z celkového objemu suchého plynu) a zaručují vysoký stupeň bezpečnosti během všech provozních stavů (nájezd, provoz, odstavení, náhlé vypnutí). Neprodyšně uzavřený systém cirkulace plynu se sám inertizuje plyny obsaženými v kalu a odpařenou vodou. Během provozu proto není potřeba do systému přivádět další inertní plyn.

Inertní plyn s nízkou koncentrací kyslíku je rovněž využíván pro chlazení vysušeného kalu (max. 40°C), dopravu a uskladnění. Bezpečnost provozu sušárny má totiž tu nejvyšší prioritu. Díky uzavřenému systému je množství vyfukovaného odpadního plynu extrémně nízké (cca 100-200 m³/h). Sušárnu lze provozovat v plně automatickém provozu s minimálním počtem pracovníků obsluhy a noční směny lze organizovat zcela bezobslužně.