Kontejnerová odstředivka

Firma CENTRIVIT nabízí svým zákazníkům službu odvodňování kalů pomocí kontejnerové semimobilní dekantační odstředivky. Výkon odstředivky je vždy individuálně posuzován podle daného typu kalu určeného k odvodnění. Obsluhu odvodňovacího zařízení u zákazníka zajišťuje náš personál, popř. po intenzivním proškolení může obsluhu odstředivky zajišťovat i personál zákazníka.


Popis zařízení

Semimobilní odvodňovací zařízení představuje odvodňovací dekantační odstředivka umístěná v zatepleném technologickém kontejneru, jehož součástí je i podávací čerpadlo kalu včetně indukčního průtokoměru, příprava a dávkování flokulantu a dopravník odvodněného kalu s možností natočení a výsuvu. Díky zateplení kontejneru je semimobilní zařízení možno provozovat i v zimním období. Kontejner je vybaven vlastním rozvaděčem s dotykovým panelem Siemens pro automatický provoz celého zařízení. Součástí zařízení je i náhradní rotor odstředivky pro případ nenadálé havárie.

Výkon zařízení

Rozměry zařízení

Připojovací parametry