Dekantační odstředivky typu D

Efektivní separace kalů je zaručena všeobecně známou technologií dekantace pomocí odstředivky. Portfolio ANDRITZ SEPARATION zahrnuje mnoho různých velikostí dekantačních odstředivek v optimálním provedení.

Jedná se o průmyslové provedení přizpůsobené pro použití na čistírnách odpadních vod.

Dekantační odstředivky ANDRITZ jsou konstruovány s cílem dosáhnout co nejvyššího možného výkonu při co nejnižší možné energetické spotřebě a co nejmenších prostorových požadavcích.

ANDRITZ SEPARATION přichází s revolučním řešením pohonu dekantačních odstředivek. Po úspěšném systému pohonu „double drive“ využívajícím efektu rekuperace elektrické energie je zde dekantační odstředivka řady TC, která jako první svého druhu používá tzv. koaxiální systém pohonu, kdy oba motory odstředivky, hlavní i pomocný, tvoří jedno kompaktní těleso bez nutnosti používat klínové řemeny. Toto řešení je celosvětově patentováno a je aplikováno u odstředivek pro zahušťování a odvodňování kalů z čistíren odpadních vod.

Charakteristika dekantačních odstředivek ANDRITZ typu D

Konstrukce dutého šneku

Systém pohonu

Hlavní výhody