Bubnová sušárna typu

Pomocí bubnové sušárny ANDRITZ typu DDS lze sušit a granulovat různé typy kalů z městských ČOV. Odvodněný kal je nejprve granulován v mísiči konstruovaném na míru dané aplikaci. Poté je kal proudem tepla vysušen ve válci sestávajícím ze třech zón (3 soustředné válce rotující okolo společné osy) na obsah zbytkové vlhkosti max. 10%. Kal je dopravován pneumaticky proudem horkých plynů zajišťujícím rovnoměrné vysušení a pasterizaci.

Provedení bubnové sušárny ANDRITZ se třemi zónami sušení kalu prostřednictvím proudu tepla zajišťuje konečný produkt vysoké kvality:

Proces sušení pomocí bubnové sušárny nabízí koncept maximální bezpečnosti sestávající z primárních a sekundárních opatření:

Konstrukce zařízení vyhovuje Směrnici ES o strojním zařízení 2006/42/EC a Směrnici ATEX 94/9/ES.

Pro provoz bubnové sušárny ANDRITZ lze využívat zdroje odpadního tepla, jakými jsou např.:

Bubnová sušárna ANDRITZ představuje produkt, který je na trhu již 30 let a jsou s ním proto bohaté zkušenosti. Referenční zařízení instalovaná v mnoha zemích světa prokázala mnohostranné možnosti využití a vysokou spolehlivost.

Technicky vyspělý systém ovládání teploty umožňuje automatickou funkci zařízení a obsluze pomáhá přizpůsobit podmínky provozu v závislosti na typu a kvalitě přiváděného kalu.


Výhody